Hakkında

Dr. Aybanu Gökçen Hakkında

Dr. Aybanu Gökçen, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde 1986'da başladığı doktorluk eğitimini 1992 yılında tamamlamıştır. 2015 yılına kadar "yuvam" dediği Siyami Ersek Hastanesinde çalışmıştır.
 • 1970 Şereflikoçhisar’da doğdu.
 • 1976 – 1980 Eyüp Merkez İlkokulu, 1980 – 1982 Gazi Ortaokulu, 1982 – 1983 Çapa Ortaokulu ve ardından 1983 – 1986 İstanbul Şehremini Lisesinde okudu.
 • 1986’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde başladığı doktorluk eğitimini 1992 yılında tamamladı.
 • Mezuniyet sonrası 7 ay Bolu Doğancı Sağlık Ocağında Mecburi Hizmet görevini yaptı.
 • 1993 yılında Siyami Ersek Hastanesi’nde Kalp ve damar Cerrahisi İhtisasına başladı. Aralık 1998’de ihtisası tamamlayarak uzman oldu.
 • Aralık 1998 – Ekim 2015 tarihleri arasında Siyami Ersek Hastanesinde Kalp ve damar cerrahi uzmanı olarak görevine devam etti.
 • Ekim 2015 – Nisan 2016 arasında İstanbul Cerrahi hastanesinde Kalp ve damar cerrahi uzmanı olarak çalıştı.
 • Eylül 2016 - Ekim 2017 Özel Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak çalıştı.
 • Ekim 2017 tarihinden itibaren kendi muayenehanesinde çalışmaktadır.

Üyesi Olduğum Bilimsel Dernekler:

 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD)
 • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği (UVCD)
 • Fleboloji Derneği
 • European Venous Forum

Görev Aldığım Bilimsel Dernekler

 • Fleboloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (Ocak2014 - Ocak2022)
 • Fleboloji Derneği Genel Sekreteri (Ocak 2016 - Ocak2022)
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Venöz Çalışma Grup Başkanlığı (2014 - 2016)
 • Turkish Journal of Vascular Surgery / Damar Cerrahisi Dergisi editör grubunda görev almaktadır.

Bilimsel Toplantılardaki Görevler

 • 2017 Ulusal Vaskülar and Endovasküler Cerrahi Kongresi Düzenleme komitesi üyesi
 • 2015 Ulusal Vaskülar and Endovasküler Cerrahi Kongresi Düzenleme komitesi üyesi
 • 2015 Ulusal Vaskülar and Endovasküler Cerrahi Kongresi Skleroterapi Kursu düzenleyicisi ve konuşmacısı
 • 2013 - 2016 yılları arasında Venöz sistemle ilgili birçok lokal (Trabzon, Sivas, Samsun, İzmir, Bursa Adana) kurs ve toplantı organizasyonu ve konuşmacılığı
 • 2013 Asya Vasküler cerrahi ve Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresinde “Küçük safen ven Yetmezliklerinde Tanısal yaklaşım ve tedavi Seçenekleri" Kursunu organizasyonu ve konuşmacılığı
 • 2011 Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresinde Skleroterapi Kursu komuşmacılığı
 • 2005’de İstanbul Siyami Ersek Hastanesinde yapılan Kritik Bacak İskemisi Sempozyumunu düzenleme Komitesi görevi

Yurtdışı Kurslar ve Eğitimler

 • 2012 European Vascular Course, Maastrich / Hollanda, Master Class Venous Course (Sertifika Programı)
 • 2014 European Vascular Course, Maastrich / Hollanda
 • 2015 European Vascular Course, Maastrich / Hollanda, Master Class Venous Course (Sertifika Programı)
 • 2016 European Vascular Course, Maastrich / Hollanda
 • 2015 European Venous Forum, St Petesburg / Rusya
 • 2015 European Venous Forum- HOW Course, Krakow / Polonya (Sertifika Programı)
 • 2016 European Venous Forum- HOW PLUS Course, Modena / italya (Sertifika Programı), Derin Venöz Sistem Rekonstrüksiyon ve Valve Repair Kursu (İleri derece)

2014 Eylül ayında Maastrich Üniversitesi Vasküler Cerrahi Bölümünde European Vasculer Course ve Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Cess Wittens’in yanında Derin Venöz Sistem Patolojilerinde (tromboliz, derin venöz sistem stentleme, endovenektomi, venöz kapak tamirleri vb) observer olarak çalıştı.

Mesleki ilgi alanları

Kalp ve damar cerrahı olarak her türlü ameliyatı (açık Kalp cerrahisi içinde Bypass ameliyatları, Kapak ameliyatları vb.) düzenli olarak yapmasına karşılık son 15 yıldır spesifik olarak toplardamar hastalıkları (varis ve ilgili hastalıklar), toplardamarlarda pıhtı ve sonrasında oluşan problemler ile özellikle ilgilenmekte ve bu konuda çalışmaktadır.

Bir yandan Fleboloji (Varis) Derneği yönetim kurulu görevi ile eğitimler vermekte diğer yandan “Öğrenmenin sonu yoktur” ilkesi ile dünyadaki bu konuda olan tüm gelişmeleri özellikle takip etmekte ve kurslara katılmaktadır.

Dr. Aybanu Gökçen Hakkında.