Varis Tedavisi

Variste Aşamalı Tedavi

Bacaklarda en sık varis sebebi "Büyük safen ven" ve "Küçük safen ven" dediğimiz yüzeyel sistemdeki damarların kapaklarının iyi çalışmamasına bağlıdır. Bu kapakların da en sık sorun olan yerleri derin sistemle birleşme yerleridir. Bu "Büyük safen ven" için kasık bölgesi, "Küçük safen ven" için diz arkası bölgesidir. Genellikle hastalar burayı değil en sık bulgunun yer aldığı diz altındaki genişlemiş damarları veya bunlara bağlı gelişmiş örümcek ağı şeklindeki damarları görürler. Oysa asıl sorun başka yerdedir. Buradaki sorun giderilmeden iyi bir sonuç alınması mümkün değildir.
Variste Aşamalı Tedavi.

Varis tedavisinde aşamalı tedavi planlaması son derece önemlidir.

İşte bu nedenle "Doppler Ultrasonografi" ile "Damar Haritasının Çıkarılması" esastır.

Sorunun olduğu ana kaynaktan başlanarak önce en büyük sorunlu damardan en ince sorunlu damara doğru gidilmelidir.

Aslında bir ağaç gibi düşünülebilir. Önce gövde, dallar en son küçük dallar ve yapraklar tedavi edilmelidir. Sadece yaprakların yok edilmeye çalışılması sadece geçici bir iyileşme sağlayacak ve kısa sürede yeniden filizlenecektir.

Variste Aşamalı Tedavi

                     Önce ana damar yetmezliği var ise ameliyat edilmeli, yan dal varisleri varsa ve büyükse ameliyat sırasında temizlenmeli. Bir süre beklenip daha sonra kalan ince damarlar için skleroterapi ve daha da ince dallar için cilt laserleri ya da radyofrekans tedavileri uygulanmalıdır.

Tedaviyi aşamalı planlamak, ana damardaki basıncı ortadan kaldırdıktan sonra kendiliğinden kaybolacak damarlar için bir süre vermek her zaman tedavi başarısını arttıracaktır.    

Varis problemlerinizin, doğru bir tanı ile belirlenip, doğru bir tedavi planlaması için, sizin aşamalı varis tedavisinin nasıl planlanması gerektiğini öğrenmek için muayene randevusunu, 0544 623 66 33 telefon numarasından alabilirsiniz. İstanbul, info@aybanugokcen.com