Variste Tanı

Variste Tanı, Doppler Ultrasonografi

Varis bir hastalık değildir. Venöz (toplardamar) hipertansiyonunun klinik bulgusudur. Variste Tanıda, varis konusunda deneyimli bir kalp ve damar cerrahisi uzmanı ile radyoloji uzmanı çok önemlidir. Bu söylem aslında tanıda neyin çok önemli olduğunu anlatmaktadır. Varisi çözebilmek, sorunu giderebilmek ve tekrarlama ihtimalini en aza indirebilmek için toplardamar sistemi değerlendirmesi ve hipertansiyonun kaynağının bulunması çok çok önemlidir.
Variste Tanı, Doppler Ultrasonografi.

Tanıda altın standart "Doppler Ultrasonografi" dir.

Doppler Ultrasonografi, variste tanıda, toplardamar varis hastalıklarının en önemli aracıdır. Ancak konusunda uzman kişilerce yapılmalı, belli bir bölge değil, tüm sistem bir bütün olarak değerlendirilmeli, sorunlu ve müdahale gerektirecek yerler belirlenmeli, damar yapısına, DAMARIN diğer dokularla ilişkisine, kişinin vücut yapısına göre hangi tedavi yönteminin uygun olduğuna karar verilmelidir.

Doppler Ultrasonografi sistemi bize detaylı olarak gösterebilir. Bu değerlendirme variste tanı amaçlı olarak mutlaka konusunda uzman radyoloji uzmanları tarafından yapılmalıdır. Bu değerlendirme sırasında;

 • Hasta hem yatarak hem de ayakta muayene edilmelidir.
 • Batın içi de dahil olmak üzere tüm toplardamar sistemi taranmalı ve değerlendirilmelidir.
 • Bacakta yüzeyel toplardamar sistemi (Büyük safen ven ve Küçük safen ven), Derin toplardamar sistemi ve bunlar arasındaki bağlantı venleri her seviyede tek tek incelenmelidir.
 • Bu inceleme sırasında;
  • Damar içi kan akım yönü,
  • Kan akım hızı,
  • Ters akım olup olmadığı,
  • Akımın çeşitli durumlarda (manevralarla) değişip değişmediği,
  • Bacağın belli seviyelerindeki damar çapları
  • Kapakların durumu kesin olarak belirtilmelidir.
 • Yan dalların, varisleşmiş damarların ana damarlar ile bağlantısını olup olmadığı, bağlantı noktaları, ana damar kaynaklı değil ise perforan bağlantısı veya damar anomalileri olup olmadığı mutlaka ortaya konmalıdır.
 • Damar içinde yeni ya da eski pıhtı olup olmadığı her seviyede kontrol edilmelidir.

Böylece toplardamar hipertansiyonunu yaratan bölge ya da bölgeler açıkça ortaya konur.

"Damar Haritası" (Venöz Mapping) çıkartılır.

"Damar Haritalandırılması" tedavinin ne şekilde olacağını, nerelere müdahale edilip hangi damarların korunacağını belirleyen en önemli değerlendirmedir."

Damar Haritasının doğru yorumlanası ve değerlendirilmesi çok önemlidir.

Varis Damar Haritası

Daha ileri seviyedeki klinik bulgularda;

 • Yara, iyileşmeyen ve tekrarlayan ülser,
 • Geçirilmiş pıhtı, pıhtıya bağlı damar tıkanıklıkları,
 • Doğumsal anormal damarsal yapılar,  (Hemanjiom, Klippel Trenaunay Sendromu, vb… )
 • Batın içi damar problemleri, (May-thurner Sendromu, Nutcracker Sendromu…)
 • Genital bölgedeki varisleşmiş damarlar  (Pelvik Konjesyon Sendromu vb)

Gibi durumlarda doppler ultrasonografi değerlendirilmesinden sonra daha ileri tetkikler istenebilir:

 • BT - Bilgisayarlı tomografi ile toplar damar görüntülenmesi (venografi)
 • MR - Manyetik Rezonans ile toplar damar görüntülenmesi (venografi)
 • Angio ile toplar damar görüntülenmesi ( Konvansiyonel venografi) 

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak, damar haritasının çıkarılması için, konusunda uzman radyoloji uzmanları ile çalışmaktayım. Doğru varis tedavisi, doğru tanı ile başlar. Varis Tedavisi